Školení LTE Advanced a jeho rádiová koexistence

Úkolem školení je seznámit účastníky s budoucím rozvojem sítí typu LTE a jejich dopadem na rádiové okolí. Jde o úvod do struktury služeb, kapacitních a kvalitativních nároků, které sítě LTE předkládají jak na své rádiové okolí, tak na páteřní sítě a jak se vymezují vůči konkurenci. Součástí školení je také stručná rekapitulace nabídky komplementárních a konkurenčních technologií na trhu od jednotlivých dodavatelů.  
Předpokladem pro absolvování školení je obecná orientace v rádiových technologiích (pojmy TDMA, FDMA atd) a základní představata o struktuře sítí typu GSM a sítí dle standardu 802.11 / 802.16.

Přednášející: Patrick Zandl, ARIGA s.r.o.

Termín školení:
12. prosince 2016 9-17, Praha (český jazyk) - s hodinovou přestávkou na oběd
termíny pro rok 2017 připravujeme

Cena: 7 000 Kč bez DPH

Obsah školení:

1. blok: Stručné představení konceptu LTE-Advanced

 • Co je to LTE-Advanced?
 • Zpětná kompatibilita LTE
 • Vlastnosti a přínosy LTE-Advanced
 • Změny architektury mobilních sítí mezi 3G/LTE/LTE-Advanced
 • Evoluce od Release LTE 8/9 po Release 10/11/12/13/14/15 LTE-Advanced (4G LTE a přechod k 5G)
 • Alokace spektra
 • Agregace přenašečů
 • Přehled nových přístupů LTE/LTE-Advanced k rádiovému spektru

2. blok: Jednotlivé funkce LTE-Advanced a jejich dopady do rádiového okolí

 • Agregace přenašečů - Carrier Aggregation (CA)
 • Rozvoj MIMO
 • Heterogenní sítě (HetNet)
 • Koordinované vícebodové spojení (CoMP)
 • Rozšířený CoMP na suboptimální páteřní síti (eCoMP)
 • Duální konektivita (DC) a mezibuňková agregace přenašečů (DC) 
 • Samoorganizující se sítě (SON)
 • Relay nodes (RN)
 • Komunikace typu zařízení - zařízení (D2D)

3. blok: LTE-Advanced Pro

 • Optimalizace vůči Internet of Things (IoT) a úzkopásmové přenosy (NB-IoT)
 • 3D beamforming, 3D MIMO
 • Další vývoj agregace přenašečů až na 32 přenašečů
 • Využití nelicencovaných pásem, LTE-U, LTE-WiFi
 • Technologie minimalizace latence na 1 ms
 • C-RAN a změny v cloudové rádiové architektuře

4. blok: Představení komerčně dostupných technologií

 • Přehled o nabídce dodavatelských firem jak v oblasti LTE/4G, tak v oblasti komplementárních a substitutivních technologií
 • Povahou je tento blok realizován formou diskuse

 

Nezávazná poptávka kontaktu či objednání školení

Použijte tento kontaktní formulář, pokud se vám nechce hledat email nebo telefonovat.